0
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

นโยบายการคืนสินค้า

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และยังไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินด้วยการโอน (ลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่งเอง)

2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS หรือ จัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนเท่านั้น สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

3. กรณีที่การคืนสินค้าเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางเราเอง เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านกำหนดทั้งนี้ เราจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวข้อง

4. สินค้าคืนจะต้องส่งถึงเราในสภาพเดียวกับสินค้าที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้น โปรดห่อสินค้าเหล่านั้นอย่างระมัดระวังและแน่นหนา และส่งกลับมาให้เราอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงเราอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ ถ้าเราพบว่าสินค้าที่ส่งคืนนั้นเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับได้ หรืออยู่ในสภาพที่แย่กว่าสินค้าที่ท่านได้รับไปจากเรา เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้านั้น

5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ทำให้ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ แม้ว่าท่านจะได้รับสินค้าเหล่านั้นไปแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่า 14 วันก็ตาม หากเกิดปัญหานี้ขึ้น โปรดหยุดใช้สินค้าเหล่านั้นทันที และติดต่อเรา เราจะทำการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา โดยสินค้าที่ทำให้ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% ของปริมาณทั้งหมดของสินค้าแต่ละชิ้น และท่านจำเป็นต้องได้รับใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งซึ่งยืนยันว่าการระคายเคืองหรือแพ้นั้นเกิดขึ้นจากสินค้าของเรา (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ในกรณีนี้ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนสินค้าหรือโอนเงินค่าสินค้าคืนให้แก่ท่าน ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ท่านกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยตนเอง และเราจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวข้อง

6. หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยน หรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล support@cosmelandshop.com เมื่อเราได้รับคำร้องของท่านเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนหรือคืนแล้ว เราจะทำการติดต่อท่านผ่านทางอีเมล หรือโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดและวิธีการส่งคืนสินค้า

7. เราไม่รับการเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้:

1) สินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาจาก Cosme Land

2) สินค้าที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมถึงสินค้าที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.)

3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากกระบวนการส่งคืนของลูกค้า

4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จต้นฉบับ ของสมนาคุณ และ/หรือ สินค้าอื่นๆ กลับมาให้ทางเรา

5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ไม่รวมถึงสินค้าที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.)

ประเภททั้งหมด

กลับด้านบน