0
฿0.00

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อผลประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการลงทะเบียนกับทางเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ( “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้ ) ได้อธิบายวิธีการเก็บ ประมวลผล ใช้ เปิดเผย โอน และแบ่งปันข้อมูลของท่าน เมื่อท่านใช้บริการหรือสินค้าของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการของเรา”) โดยเราจะทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับข้อมูลใดๆที่ได้เก็บผ่านบริการของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับข้อมูลใด ๆที่ท่านให้เราหรือข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านการใช้บริการของเราหรือเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ดำเนินการโดยเราเท่านั้น (“เว็บไซต์”) รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าท่านให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากบริษัท (“ผู้ให้บริการภายนอก”) กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขที่กำหนดต่างหากโดยผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราสัญญาว่าจะเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เราคือใคร

เรา คือ คอสเม่ แลนด์ โดย บริษัท แชนเนล เจ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ อาคารไพร์ม 24 ชั้น 10 ห้อง A ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

2. บริการของเราคืออะไร

บริการของเรา หมายถึง การบริการหรือสินค้าใด ๆ ที่เราให้บริการหรือจำหน่ายให้แก่ท่าน เช่น การขายสินค้าบนเว็บไซต์คอสเม่ แลนด์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นคอสเม่ แลนด์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิต โดยบุคคลที่สามารถถูกระบุตัวตน คือ บุคคลที่ถูกระบุตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยการอ้างอิงถึงตัวบ่งชี้ เช่น ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ข้อมูลสถานที่ สิ่งระบุตัวตนออนไลน์ หรือ ปัจจัยหนึ่งหรือมากกว่าที่เฉพาะเจาะจงกับลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ พันธุกรรม สุขภาพจิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

4. ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวม

4.1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลที่ท่านให้เราโดยตรง

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านให้แก่เรา ดังต่อไปนี้

ก. ข้อมูลประวัติส่วนตัว: เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการชำระเงินหรือข้อมูลธนาคาร ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบอนุญาตขับขี่ ที่อยู่ ภูมิลำเนา) วันเกิด เพศ และรูปถ่าย

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการคุ้มครองพิเศษ: ท่านอาจเลือกให้ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนของท่านแก่เราผ่านบริการของเรา เช่น ข้อมูลทางเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง มุมมองทางปรัชญา ความเชื่อส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน สิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองพิเศษตามกฎหมายของประเทศของท่าน

ค. ข้อมูลที่ท่านติดต่อกับเรา: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและเรา รวมถึง การสอบถาม การติชมของท่านและการติดต่ออื่น ๆถึงเรา

2) ข้อมูลการใช้บริการหรือเว็บไซต์เราของท่าน

เราจะเก็บข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อท่านใช้บริการของเราดังต่อไปนี้

ก. ข้อมูลการใช้งาน: เช่น วันและเวลาเข้าใช้งาน รูปแบบแอพพลิเคชั่น หรือหน้าที่เข้าชม แอพพลิเคชั่นและกิจกรรมของระบบอื่น ๆ ประเภทของเบราว์เซอร์ ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านคุกกี้(cookie) บีค่อน (beacon) แท็ก (tag) และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกัน ซึ่งสร้างและรักษาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์เจาะจง

ข. ข้อมูลอุปกรณ์: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าถึงบริการของเรา รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบและรุ่นของปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ ชื่อและรุ่นของไฟล์ ภาษาที่เลือกใช้ ตัวบ่งชี้อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้โฆษณา หมายเลขซีเรียล ข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

ค. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอกผ่านบริการหรือเว็บไซต์ของเรา เช่น ตัวอักษร, ข้อมูลประวัติ(Profile), ข้อความ, ภาพถ่าย, ภาพพิมพ์, ภาพ, รูปสัญลักษณ์(Icon), เสียง, วิดีโอและเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ

ง. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง: เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำหรือใกล้เคียงที่ถูกกำหนดผ่านข้อมูล เช่น จีพีเอส (GPS) ที่อยู่ IP และไวไฟ (WiFi) ท่านอาจใช้บริการของเราโดยไม่ได้อนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของท่าน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจกระทบต่อการทำงานที่มีอยู่ซึ่งท่านใช้บริการของเรา

จ. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้บริการของเรา รวมถึงประเภทของบริการที่ท่านร้องขอหรือให้ รายละเอียดคำสั่งของท่าน ข้อมูลการจัดส่ง วันและเวลาที่ให้บริการ จำนวนเงินที่เรียกเก็บและวิธีการชำระเงิน

3) ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

ก. เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการยินยอมจากท่าน รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่ท่านได้สร้างหรือเข้าถึงบัญชีของท่านบนบริการของเราผ่านทางคู่ค้านั้น เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย หรือผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่ใช้ APIs ของเราหรือที่เราใช้ API (เช่น บริษัท Facebook หรือ Google) ผู้ให้บริการทางการตลาดหรือแหล่งที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ

ข. ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ให้บริการภายนอกแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้บริการภายนอก การแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกทำขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม

4.2 เราจะแจ้งให้ท่านทราบหรือประกาศแยกต่างหาก หากข้อกำหนดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายหรือตามสัญญาหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อเข้าทำสัญญาและเป็นผลที่เป็นไปได้ในกรณีที่ไม่มีการให้ข้อมูลนั้น

4.3. เราจะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจที่อาศัยกระบวนการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Profiling) ซึ่งก่อให้เกิดผลทากฎหมายอันเกี่ยวข้องกับท่าน หรือ ส่งผลกระทบในทางเดียวกันกับท่านอย่างมาก

5. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางกฎหมายอะไร

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางกฎหมายดังนี้เท่านั้น

1) การได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจากท่านล่วงหน้า

2) ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินกระบวนการตามที่ท่านร้องขอก่อนเข้าทำสัญญา

3) ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของเรา

4) ความจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งของท่าน หรือของบุคคลธรรมดารายอื่นๆ

5) ความจำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6) ความจำเป็นในการแสวงหาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก (กรุณาติดต่อเราในเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบความสมดุลเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)

นอกเหนือจากนี้ ถ้าท่านเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนที่ท่านให้แก่เราไว้ตามหลักเกณฑ์พิเศษที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR)

6. เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1) การให้บริการ การปรับแต่งบริการ และการพัฒนาบริการของเรา

เราจะใช้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การปรับแต่งบริการ และการพัฒนาบริการของเรา สิ่งเหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อให้บริการของเราแก่ท่านและเพื่อแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับบริการของเรา หรือเว็บไซต์ของเรา

ข. เพื่อปรับปรุง ค้นคว้าและพัฒนาบริการของเรา หรือเว็บไซต์ของเรา

ค. เพื่อปรับแต่งเนื้อหาหรือลักษณะบริการของเรา หรือเว็บไซต์ของเรา

ง. เพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้วบนบริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของเรา หรือเปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

จ. เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการชำระเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับเรา

ฉ. เพื่อตรวจสอบและทำให้ธุรกรรมทางเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือหรือที่เกี่ยวข้องกับเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ช. เพื่อระบุผู้เข้าชม หรือตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลบนบริการของเราหรือเว็บไซต์ของเรา

2) การโฆษณา การตลาด และการวิเคราะห์

เราจะใช้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขายบริการของเรา สิ่งเหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อปรับแต่งโฆษณาเพื่อปรับให้เข้ากับลักษณะและความสนใจของท่าน

ข. เพื่อช่วยผู้โฆษณาวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเผยแพร่โฆษณาและบริการของเขาและเพื่อทำความเข้าใจประเภทของผู้ใช้สินค้าหรือบริการของเขาและวิธีการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้สินค้าหรือบริการของเขา

เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของบุคคลภายนอก

3) การวิจัยและพัฒนา

เราจะใช้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ การวิจัย การวิเคราะห์และการพัฒนาบริการและ/หรือสินค้า

4) การติดต่อสื่อสารกับท่าน

เราจะใช้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา สิ่งเหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา สินค้าหรือบริการใหม่ของเรา สินค้าหรือบริการของเราที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ใช้งานหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเรา

ข. เพื่อแจ้งให้ท่านถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ค. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการยืนยันของคำสั่ง การเลิกสัญญา การระงับ หรือการยกเลิกบริการของเราหรือข้อมูลสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราหรือเรา หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา

ง. เพื่อตอบการสอบถาม การร้องเรียน หรือข้อพิพาท ของท่านที่เกี่ยวกับการบริการของเราหรือเรา

จ. เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า หรือบริการ หรือการออกเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเรา หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา

ฉ. เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าแก่ท่าน

ช. เพื่อเสนอข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการให้ข้อมูลนี้ท่านได้ยืนยันว่า ท่านไม่ได้ปฏิเสธที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

5) ความมั่นคงและความปลอดภัย

เราจะใช้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยและความปลอดภัยในบริการของเราและผู้ใช้งาน สิ่งเหล่านี้รวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้งาน

ข. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกผ่านบริการของเรา

6) กระบวนการทางกฎหมายและสิ่งที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

เราจะใช้ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลติดต่อสื่อสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือจัดการกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้บริการของเรา หรือสิ่งอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของศาล หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ ให้อำนาจหรือกำหนดไว้

7. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านให้กับบริษัทในเครือของเรา ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา และบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ อันเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและกฎระเบียบของประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

8. เราเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ไหน

8.1 เราจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมในภูมิภาคของท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราจะโอน เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคของท่าน ในกรณีดังกล่าว เราจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โปรดรับทราบและยอมรับว่าบางประเทศที่เราจะโอน เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของท่านอาจไม่มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่มีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

8.2 ถ้าท่านเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เราจะจัดให้มีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เหมาะสมโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปกับผู้รับการโอน ถ้าท่านประสงค์ที่จะรับสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเช่นว่านี้ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดใน “ข้อ 15. รายละเอียดการติดต่อ” ข้างล่างนี้

9. เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัย

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ โดยการมอบหมายให้บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินการวิธีการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอและจำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะได้ดำเนินการวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บรรดาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ หรือการส่งข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อไวไฟทั้งหลายไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงระยะเวลาที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดใน “ข้อ 6. เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร” ข้างบนนี้ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะคำนึงถึงการพิจารณาต่อไปนี้: วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สภาพของข้อมูลส่วนบุคคลและความจำเป็นของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลทางกฎหมายหรือธุรกิจ

11. สิทธิของท่านคืออะไร และท่านจะใช้สิทธิของท่านได้อย่างไร

11.1. สิทธิของท่านคืออะไร

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวมและจัดเก็บตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (และกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป หากท่านเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป)

1) สิทธิขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2) สิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3) สิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในการครอบครองของเรา

4) สิทธิขอให้แก้ไขหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน

5) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากครบเงื่อนไขที่กำหนด)

6) สิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากครบเงื่อนไขที่กำหนด)

7) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากครบเงื่อนไขที่กำหนด)

8) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล (หากครบเงื่อนไขที่กำหนด) คือ สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ท่านได้ให้แก่เราที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือที่ทำงานได้ สิทธิขอให้เราโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากอุปสรรค หรือสิทธิขอให้เราส่งข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกโดยตรงในกรณีที่ดำเนินการด้วยวิธีการอัตโนมัติ

9) สิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่เราเมื่อใดก็ได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวมและการประมวลผลก่อนหน้าการถอนความยินยอมนั้น

10) สิทธิที่ไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยการประมวลผลอัตโนมัติเท่านั้น รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Profiling) ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน เว้นแต่กรณีต่อไปนี้:

ก. ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นสำคัญต่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและเรา

ข. ในกรณีที่การตัดสินใจได้รับอนุญาตโดยสหภาพหรือรัฐสมาชิกซึ่งเราอยู่ภายใต้และเราถูกกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์อันชอบธรรมของท่าน หรือ

ค. กรณีที่การตัดสินใจมีพื้นฐานมาจากความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน

11.2. ท่านจะใช้สิทธิของท่านได้อย่างไร

ถ้าท่านประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆข้างต้น กรุณาติดต่อเราตาม “ข้อ 15. รายละเอียดการติดต่อ” ข้างล่างนี้

11.3. การร้องเรียน

หากท่านไม่พอใจวิธีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ท่านอาจติดต่อเราตาม “ข้อ 15. รายละเอียดการติดต่อ” ข้างล่างนี้ หากท่านเป็นผู้ใช้งานบริการของเราในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ท่านอาจเลือกยื่นคำร้องต่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนมีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดได้

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านบริการของเราหรือวิธีการอื่นตามที่เรากำหนดในกรณีที่เราแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆจะมีผลใช้บังคับเมื่อเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่แก้ไขแล้วลงบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา

13. ชุมชนและการให้ความช่วยเหลือ

เราให้บริการช่วยเหลือลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น ท่านสามารถโพสต์คำถามและคำตอบที่ผู้ใช้คนอื่นได้ตั้งคำถามไว้ในกระดานสนทนาชุมชนของเรา กระดานสนทนาและการรับส่งข้อความของเราช่วยให้ท่านสามารถเข้าร่วมในชุมชนของเราได้ และเราจะเก็บรักษาข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของท่าน นอกจากนี้ บริการเช่นนี้และที่คล้ายคลึงกันในอนาคตอาจกำหนดให้เราต้องรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่านของท่านได้ด้วย

14. เบ็ดเตล็ด

14.1. เมื่อกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับสิทธิทั้งหมดในฐานะสมาชิกของเรา เราอาจส่งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การส่งเสริมการขาย ส่วนลด และกิจกรรมล่าสุดของเราไปยังท่าน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลเหล่านั้น กรุณาแจ้งเราได้ที่อีเมล support@cosmeland.co.th

14.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน” ข้อ 6. เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร”ท่านสามารถถอนสิทธิ์ที่จะให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่านผ่านการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานบริการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่าน

14.3 ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ของเรา หรือบริการของเราได้อย่างสมบูรณ์

15. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้หรือตัวแทนที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัท บริษัท แชแนล เจ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ อาคารไพร์ม 24 ชั้น 10 ห้อง A ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
อีเมล info@cosmelandshop.com
โทรศัพท์ (+66)2-258-1720
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 24/04/2020
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24/04/2020

ประเภททั้งหมด

กลับด้านบน